ليمون ونقز

ليمون ونقز

LEMON WINGS

ميبل سريراتشا شرمب

ميبل سريراتشا شرمب

MAPLE SRIRATCHA SHRIMP

بانق بانق شرمب

بانق بانق شرمب

BANG BANG SHRIMP

رانش تشييز ستكس

رانش تشييز ستكس

RANCH CHEESE STICKS

ترفل برجر

ترفل برجر

TRUFFLE BURGER

كرسبي تشكن برجر

كرسبي تشكن برجر

CRISPY CHICKEN BURGER

كانتري برجر

كانتري برجر

COUNTRY BURGER

سنشري برجر

سنشري برجر

CENTURY BURGER

كرسبي سبايسي برجر

كرسبي سبايسي برجر

CRISPY SPICY BURGER

جرلد تشكن برجر

جرلد تشكن برجر

GRILLED CHICKEN BURGER

سبايسي برجر

سبايسي برجر

SPICY BURGER

اكستريم تشيز برجر

اكستريم تشيز برجر

EXTREME CHEESE BURGER

كيتو بيف برجر

كيتو بيف برجر

KETO BEEF BURGER

كيتو تشكن برجر

كيتو تشكن برجر

KETO CHICKEN BURGER

كلاسيك فرايز

كلاسيك فرايز

CLASSIC FRIES

بارميزان ترفل فرايز

بارميزان ترفل فرايز

PARMESAN TRUFFLE FRIES

كيجن سبايسي فرايز

كيجن سبايسي فرايز

CAJUN SPICY FRIES

تشيزي ستايل فرايز

تشيزي ستايل فرايز

CHEESY STYLE FRIES

ADDRESSES & OPENING HOURS

CONTACT

Everyday 11am - 4am

Everyday 11am - 4am

Everyday 11am - 12am

24 / 7

Everyday 11am - 4am

Everyday 1pm to 1am

Everyday 11am - 12am

Makkah AlMukarramah

Dan Plaza - Alawali Dist.

Everyday 11am - 4am

icons8-facebook-100.png
icons8-twitter-100.png
icons8-instagram-100.png

© 2020 | PBCO